Wijziging Annatto wetgeving

Op Europees niveau is besloten dat de wetgeving voor de Annatto zal worden aangepast. Holland Ingredients zal zich hierop voorbereiden, maar we willen ook u hierover alvast informeren.

De wijziging zal voornamelijk invloed hebben op de labelen van deze natuurlijke kleur. Annatto had voorheen het E-nummer E160 en volgens de nieuwe wetgeving dient het E-nummer als volgt op de verpakking te staan:

Annatto Bixin E160b(i)

Annatto Norbixin E160b(ii)